Nyheter

Endring i skattefri sats for bilgodtgjørelse

Skattefri sats for bilgodtgjørelse blir i 2016 kr 3,80 pr km. Bilgodtgjørelse ut over dette blir skattepliktig. https://www.regnskapnorge.no/Fagstoff/Skatt/Skatt/Bilgodtgjorelse-over-kr-380-pr-km-blir-skattepliktig/

Beskatting av lån

Nye lån eller økning av eksisterende lån fra selskap til personlige aksjonærer fra 7.10.2015 eller beskattes som utbytte. Som lån regnes bl.a. bruk av selskapets kredittkort og forskudd på utlegg. https://www.regnskapnorge.no/Fagstoff/Skatt/Skatt/Regjeringen-foreslar-utbytteskatt-pa-lan-til-personlig-aksjonar1/

Endring i skattesats på aksjeutbytte

Skatesatsen på aksjeutbytte til privat aksjonær reduseres til 25%, men grunnlaget økes med faktor 1,15. https://www.regnskapnorge.no/Fagstoff/Skatt/Skatt/Regjeringens-forslag-til-aksjonarbeskatning-2016/

Endring i regler for fordelsbeskatning

Reglene for fordelsbeskatning ved privat bruk av yrkesbil (varebil kl. 2 og lette lastebiler) endres. https://www.regnskapnorge.no/Fagstoff/Skatt/Skatt/Forslag-fremmet-i-statsbudsjettet-om-nye-regler-for-fordelsbeskatning-av-yrkesbiler/