Tjenester

Som kunde definerer du selv hva du trenger. Vi tilpasser tjenestene til ditt behov og finner en riktig oppgavefordeling.

Vår erfaring er at ved å overlate flere oppgaver til oss, blir arbeidet med administrasjonen av din virksomhet mer effektiv og rasjonell.

Blant tjenester vi leverer er:

Forretningsførsel for boligselskaper

Vi kan administrere ditt sameie eller borettslag. Det betyr at du overlater alle, eller de fleste, administrative oppgaver til oss. Er det vanskelig å finne styreleder og styremedlemmer? Det blir enklere hvis dere overlater forretningsførselen til oss. Vi har lang erfaring fra forretningsførsel for borettslag og boligsameier, og har gode løsninger spesialtilpasset disse. Et oppdrag Klikk her for å lese mer…

Forretningsførsel for næringsvirksomhet

Vi kan administrere virksomheten din, enten det er selskap eller enkeltpersonforetak. Det betyr at du overlater alle, eller de fleste, administrative oppgaver til oss, mens du selv konsentrerer deg om kjernevirksomheten, salg, markedsføring og andre oppgaver som skaper lønnsomhet. Hvilke oppgaver vi som forretningsfører skal ha, må avtales med hver enkelt klient. De aktuelle oppgavene Klikk her for å lese mer…

Regnskap

Regnskap fra A-Å. Vi systematiserer regnskapsdokumentasjonen og utarbeider et fullstendig grunnlag for rapportering til det offentlige, utarbeidelse av årsregnskap og ligningsdokumenter, rapporter til styre og klargjøring for revisjon. Vanskelig å fylle ut omsetningsoppgaven? Det behøver du ikke tenke på, vi sender direkte fra vårt system.

Lønnsadministrasjon

Beregning av lønn og andre oppgavepliktige ytelser, skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Dine ansatte får tilsendt en oversiktlig lønnslipp via epost, og vi sender månedlig A-melding til det offentlige. Vi sender deg informasjon for betaling av lønn, arbeidsgiveravgift og skattetrekk. Du kan også overlate utbetaling til oss.

Fakturering

La oss utarbeide og distribuere fakturaer til dine kunder. Er du ofte sent ute med å fakturere varer og tjenester? Vi kan sende fakturaer pr. post, epost eller i elektronisk format til avtalt tid. Fakturaene kan være med KID og/eller avtalegiro, som gjør det mulig å oppdatere innbetalingene elektronisk. Er du sent ute med å Klikk her for å lese mer…

Remittering (utbetaling)

Vi sørger for å betale inngående fakturaer på vegne av deg. Fakturaene skal uansett bokføres, og når en faktura er bokført, kan vi lage en remitteringsfil som overfører informasjonen elektronisk til banken. Betalingen utføres på avtalt forfallsdato, og banken sender elektronisk informasjon tilbake, som leses direkte i regnskapet. Vi kan motta inngående fakturaer fra deg Klikk her for å lese mer…

Årsberetning, -regnskap og ligningsdokumenter

Utarbeidelse av årsrapport med årsberetning, årsregnskap og noter for godkjenning i selskapets styre. Utarbeidelse av ligningsdokumenter og klargjøring for signatur av kunde eller revisor, eller innsending direkte til Skatteetaten. Utarbeidelse og innsending av selvangivelse, næringsoppgave, personinntektsskjema og andre ligningsskjemaer for enkeltpersonforetak.