Priser

Våre tjenester honoreres etter medgått tid. Prisene skal ligge på et nivå som gjøre oss konkurransedyktige når man ser samlet på pris og kvalitet.

I noen tilfeller, der oppdraget er forutsigbart og lett definerbart, kan vi avtale fast pris. For eksempel gjelder dette forretningsførsel for boligselskaper. Prisen vurderes og avtales da for hvert enkelt oppdrag.

Våre timesatser er i 2016:

  • Arbeid med regnskap, fakturering, remittering og lønn kr 760,- pr time
  • Arbeid med årsberetning, -regnskap og ligningsdokumenter kr 995,- pr time

Konsulentoppgaver og rådgivning avtales særskilt.