Forretningsførsel for boligselskaper

Vi kan administrere ditt sameie eller borettslag. Det betyr at du overlater alle, eller de fleste, administrative oppgaver til oss.

Er det vanskelig å finne styreleder og styremedlemmer? Det blir enklere hvis dere overlater forretningsførselen til oss. Vi har lang erfaring fra forretningsførsel for borettslag og boligsameier, og har gode løsninger spesialtilpasset disse.

Et oppdrag som forretningsfører består i å holde register over sameiere og andelseiere, utarbeide budsjett, innkreve felleskostnader, motta og betale inngående fakturaer og utlegg, føre regnskap, utbetale og innberette lønn og styrehonorar, utarbeide og sende ligningsoppgaver, utarbeide årsregnskap, sende innkalling til og delta på ordinært sameiermøte/generalforsamling, håndtere eierskifte, og administrere lån og individuell nedbetaling av felleslån.

Styret sørger normalt for å avholde og protokollere nødvendige styremøter, ha nødvendig kontakt med sameierne/andelseierne og leverandørene om praktisk drift av fellesarealene og godkjenne nye eiere. Men disse oppgavene kan helt eller delvis settes bort til forretningsfører.