Forretningsførsel for næringsvirksomhet

Vi kan administrere virksomheten din, enten det er selskap eller enkeltpersonforetak. Det betyr at du overlater alle, eller de fleste, administrative oppgaver til oss, mens du selv konsentrerer deg om kjernevirksomheten, salg, markedsføring og andre oppgaver som skaper lønnsomhet.

Hvilke oppgaver vi som forretningsfører skal ha, må avtales med hver enkelt klient. De aktuelle oppgavene er beskrevet nedenfor i avsnittet om «Tjenester»