Remittering (utbetaling)

Vi sørger for å betale inngående fakturaer på vegne av deg. Fakturaene skal uansett bokføres, og når en faktura er bokført, kan vi lage en remitteringsfil som overfører informasjonen elektronisk til banken. Betalingen utføres på avtalt forfallsdato, og banken sender elektronisk informasjon tilbake, som leses direkte i regnskapet.

Vi kan motta inngående fakturaer fra deg eller direkte fra leverandør. Uansett må du godkjenne før vi utbetaler.